Category: News

Vì tương lai tươi sáng cho người khuyết tật

By admin

Biết đến cơ sở dạy nghề “Vì tương lai” từ một hội chợ làng nghề diễn ra tại Hà Nội, nhìn những sản phẩm mà các bạn khuyết tật làm ra và tận mắt chứng kiến các bạn ở đây miệt mài với công việc, càng hiểu được nghị lực phi thường tiềm ẩn trong…