Trung tâm vinh dự được nhận danh hiệu Hào khí Thăng Long 2020

By admin

Cảm ơn nhà tài trợ Habitat và DP Hà Nội đã hỗ trợ học viên Trung Tâm Vì Ngày Mai vượt qua khó khăn trong đợt dịch Covid-19